Taşinir Mal Takip Programi

Teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında veya azalışlarındaki işlemlerin kayıt altında tutulabileceği karmaşık yapıların aksine kolay ve anlaşılır bir yazılımdır.

Kurumunuzun tüm birimlerinde kullanılan malzemelerin alımları ile bilgiler, aynı zamanda belediyede bulunan malzemelerin kayıtları takip edilebilir. Alınan tüm malzemelere ilişkin firma, fatura, memur, encümen karar ve tarihinin de yer aldığı ambar kayıtları tutulabilir, bu kayıtlar üzerinden analizler yapılabilir.

Dayanıklı taşınırlara ait yıl sonu işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan bu yazılım sayesinde amortisman ve devir işlemleri otomatik olarak yapılarak muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanır.